Kuriozitete

Përse e krijoi Zoti botën?

Qëllimi i krijimit të botës dhe i tërë asaj që përmban është definuar në shpalljen e fundit. Allahu thotë në Kuran: “Allahu është Ai i Cili ka krijuar qiejt dhe tokën...