Këshilla

Kuptimi i adhurimit

Për ta kuptuar arsyen pse njerëzit kanë nevojë për ta adhuruar Zotin, së pari duhet kuptuar se çfarë do të thotë shprehja “adhurim”. Në anglishte termi ‘worship...

Përkëdhele kokën e jetimit

” Mos e nënçmo bonjakun(jetimin) e lypsin mos e refuzo me ashpërsi.” (Duha: 9-10). ” Epni pasurinë jetimëve (kur të bëhen të aftë e vetvetes), mos ua ndërroni të keqen...

Kohët e Namazit
20 August, 2018
Imsaku 4:11 am
Sabahu 5:48 am
Dreka 12:44 pm
Ikindia 4:32 pm
Akshami 7:39 pm
Jacia 9:10 pm
Tirana, Albania