Këshilla

10 shkaqet që buron turpi

1-Turpi si shkak i krimit: prej këtij është edhe turpi i Ademit, kur filloi të ikte duke vrapuar në Xhenet. Allahu i tha: A po ikën të shpëtosh nga Unë o Adem? Jo o Zot...