Postimet e fundit

Kuptimi i adhurimit

Për ta kuptuar arsyen pse njerëzit kanë nevojë për ta adhuruar Zotin, së pari duhet kuptuar se çfarë do të thotë shprehja “adhurim”. Në anglishte termi ‘worship...

Kohët e Namazit
20 August, 2018
Imsaku 4:11 am
Sabahu 5:48 am
Dreka 12:44 pm
Ikindia 4:32 pm
Akshami 7:39 pm
Jacia 9:10 pm
Tirana, Albania